Rekisteriseloste

 

Suomen henkilötietolaki (532/1999), 10 § Tämä rekisteriseloste koskee Nordic eCommerce Group Oy:n tuotteita ja www.nettivalo.fi liittyvää henkilötietojen keräystä ja käsittelyä. Nordic eCommerce Group Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Nordic eCommerce Group Oy ilmoittaa asiakkailleen olennaisista muutoksista sähköpostitse, mikäli olet luovuttanut sähköpostiosoitteen yhteydenottoa varten. Asiakas vastaa itse yhteystietojen pitämisestä ajan tasalla. Asiakkaan saatua muutosilmoituksen ja jatkamalla palvelun käyttöä, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nordic eCommerce Group Oy, Ristipellontie 14, 00390 HELSINKI
Y-tunnus: 2698880-3
p. 010 583 3955

 

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Nordic eCommerce Oy: toimitusjohtaja.

 

3. Rekisterin nimi

Nordic eCommerce Group asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu mahdollisesti useammasta alarekisteristä.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Nordic eCommerce Group Oy:n ja asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hallinta ja ylläpito sekä palveluiden toimittaminen. Henkilötietoja käytetään palvelun käyttöönottoon, tilausten hallintaan, laskutukseen, luottokauppaan ylläpitämiseen tarvittavat sekä tietojen ja ilmoitusten toimittamiseksi asiakkaille. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää väärinkäyttötapausten tutkintaan ja seurantaan. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Nordic eCommerce Group Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun sekä kehittämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteri sisältää osan tai kaikki seuraavista tiedoista:

- etunimi
- sukunimi
- postiosoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- muut mahdolliset asiakkaan itse antamat tiedot
- markkinointiluvat
- Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot: luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.
- Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- asiakkaan itsestään antamat tiedot
- asiakkaan itse antamat tarjonnan estot
- Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää VRK:n väestötietojärjestelmää ja Postin osoitetietojärjestelmää, sekä muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekistereitä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Nordic eCommerce Group ei luovuta asiakkaan käyttö-, eikä henkilötietoja millekään ulkopuoliselle taholle, ellei ole vahva epäilys lainsäädännön vastaisesta käytöstä. Nordic eCommerce Group Oy:n on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä laajuudessa kuin tarpeellista palveuiden toteuttamiseksi.

Asiakastietorekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Nordic eCommerce Group Oy:llä on oikeus luovuttaa asiakkaan tietoja liiketoiminnan tai sen osan luovutuksen yhteydessä liiketoiminnan uudelle omistajalle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Nordic eCommerce Group Oy:ssä työskentelevillä on velvollisuus pitää salassa kaikkea asiakasrekisterissä esiintyvää tietoa.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

ATK:ssa sijaitseva asiakasrekisteri:
Nordic eCommerce Group Oy on velvollinen huolehtimaan järjestelmien säännöllisistä salasanojen vaihtamisesta, sekä koneiden vartioinnista. Nordic eCommerce Group Oy huolehtii verkon kautta tulevista tunkeutumisyrityksistä pitämällä virus/haittaohjelma torjunnan, sekä palomuurin ajan tasalla. Nordic eCommerce Group Oy:llä on oikeus toteuttaa asiakasrekisterin säilytys alihankkijan kautta, jolloin alihankkija on vastuussa lain sekä asianmukaisesta tietoturvallisuuden toteuttamisesta.